Konferens på Hotell & Vandrarhem Centralstation i Uppsala

Hyresreglerna ska läsas och följas av alla som hyr lokalerna.

Vid nyckelkvittens signeras även att ni tagit del av hyresreglerna.

Hyresreglerna erhålls från receptionen på Hotell & Vandrarhem Centralstation.
Hyresreglerna kan när som helst, utan föregående varning, komma att ändras.
De uppdaterade hyresreglerna finns alltid hos Hotell & Vandrarhem Centralstation samt här på hemsidan.

Läs hyresreglerna här

Kontakta oss